باغ فین کاشان | تاریخچه و راهنمای جامع + تصاویر

گاهی اوقات بازدید از آثار تاریخی و یا مکان های طبیعی انسان را به فکر فرو می برد. میبرد به دور دست ها، به گذشته، به عالم خیال. به اینکه نیاکان ما چطور می زیستند. بازدید از باغ فین کاشان حس و حال مرا چنین کرد. باعث شد در طول 2 هفته، 2 بار به […]

آبشار نیاسر کاشان – تصاویر و راهنمای سفر

سفر به طبیعت و فاصله گرفتن از فناوری هر چند کوتاه می تواند مزایای مختلفی مانند بهبود سلامت ذهنی و جسمی برای شما داشته باشد و کمک کند از طریق ارتباط بیشتر با طبیعت از خستگی و روزمرگی زندگی ماشینی نجات پیدا کنید. همانطور که می دانید بسیاری از مناطق ایرانی کوهستانی هستند و فراوانی […]